Wie krijgt de kinderbijslag uitbetaald? (Brussel)

Laatste tekstupdate: 30-01-2023

De persoon die opvoeder is van het kind dat recht heeft op kinderbijslag.

 

In principe wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de moeder van het kind (of de oudste meeouder bij een koppel van hetzelfde geslacht).

De moeder of (oudste meeouder) krijgt de volledige kinderbijslag uitbetaald, ook als de ouders niet samenwonen en het kind vaker bij de andere ouder verblijft.

 

In bepaalde gevallen wordt de kinderbijslag uitbetaald aan iemand anders dan de moeder (of oudste meeouder):

 • de andere (mee)ouder, als het kind bij de andere ouder gedomicilieerd is en die ouder vraagt dat de kinderbijslag aan hem of haar uitbetaald wordt;

   
 • de feitelijke opvoeder, als het kind door iemand anders dan (1 van) de ouders opgevoed wordt;

   
 • de jeugdinstelling, als het kind geplaatst is;

  dan krijgt de jeugdinstelling 2/3 van de kinderbijslag uitbetaald;

   
 • de (oudste) adoptant, als het kind volledig geadopteerd wordt;

   
 • de pleegouder, als de ouders geen contact onderhouden met het kind;

   
 • het kind zelf, als:
  • het kind gehuwd is;
  • ouder dan 16 jaar is en zelfstandig woont;
  • het zelf kinderbijslag uitbetaald krijgt voor eigen kinderen.

 

Bij discussie beslist de familierechtbank aan wie de kinderbijslag uitbetaald wordt. De familierechtbank beslist in het belang van het kind.

 

Je vindt meer informatie op de website van Famiris.

Wie krijgt de kinderbijslag uitbetaald? (Brussel)
Lien

Lees meer...