Wie moet de geboorteaangifte doen?

Laatste tekstupdate: 11-04-2024

De geboorteaangifte wordt gedaan door:

  • de moeder, de vader/de meemoeder samen;

    of
  • de moeder, de vader/de meemoeder alleen.

    De vader/de meemoeder kan het kind alleen aangeven enkel als:

    • hij of zij gehuwd is met de moeder;
    • hij of zij het kind voor de geboorte heeft erkend.

Als de ouders niet gehuwd zijn en de vader/de meemoeder het kindje nog niet heeft erkend voor de geboorte, dan kan de erkenning samen met de geboorteaangifte gebeuren. Beide ouders moeten dan aanwezig zijn.

Je vindt meer info in de fiche ‘Kan je je kind erkennen voor de geboorte? Hoe gaat dat?

De geboorteaangifte moet gebeuren binnen de 15 dagen na de geboorte. Als de 15de dag na de geboorte op een zaterdag, een zondag of een feestdag valt, dan mag je de aangifte doen tot op de eerstvolgende werkdag.

Als je de geboorte niet aangeeft of te laat, dan doet de gemeente de aangifte automatisch op grond van de informatie die ze hebben gekregen van het ziekenhuis of van de vroedvrouw. Je riskeert dan een boete.

In sommige gemeentes is het ook mogelijk om de aangifte in het ziekenhuis te doen. Dat is nog niet overal mogelijk omdat het ziekenhuis en de gemeente gebruik moeten maken van een beveiligd computersysteem, om te vermijden dat het kind dubbel zou worden aangegeven.

Wie moet de geboorteaangifte doen?
Lien

Lees meer...