Wie stelt de voogd aan?

Laatste tekstupdate: 25-01-2024

De vrederechter stelt de voogd aan.

  • Ouders kunnen vooraf een voogd kiezen voor hun minderjarige kinderen. Zij kunnen dat doen in een verklaring:
  • bij de vrederechter van hun woonplaats;
  • bij de notaris.

De griffier of de notaris registreert de verklaring binnen de 15 dagen in het Centraal Register van Verklaringen (CRV)

Een ouder die alleen het ouderlijk gezag uitoefent, kan een voogd kiezen in een testament.

Na het overlijden van de ouders of als zij het ouderlijk gezag niet meer kunnen uitoefenen, dat gaat de vrederechter de keuze van voogd van de ouders homologeren.

Als de voogd de taak wil opnemen, dan moet hij zijn/haar opdracht aanvaarden.

Opgelet! De vrederechter mag afwijken van de keuze van voogd van de ouders als die strijdig is met het belang van het kind.

 

  • Als de ouders geen voogd gekozen hebben, dan beslist de vrederechter wie de voogd wordt. Meestal duidt hij iemand aan uit de naaste familie.    De vrederechter duidt bij voorkeur dezelfde voogd aan voor broers en zussen.    Als de voogd de taak wil opnemen, dan moet hij zijn/haar opdracht aanvaarden.    Als een kind 12 jaar is, dan wordt het door de vrederechter gehoord.

Wie stelt de voogd aan?
Lien

Lees meer...