Wordt er een geboorteakte opgemaakt voor een doodgeboren kindje?

Laatste tekstupdate: 10-06-2024

Dat hangt af van de duur van de zwangerschap.

  • Na een zwangerschap van 180 dagen of meer is het opmaken van de ‘akte van een doodgeboren kind’ verplicht.

    Anders dan bij een geboorteaangifte van een levend geboren kind, kunnen de sociale dienst van het ziekenhuis, de begrafenisondernemer of de ouders de aangifte doen.

    De ouders kunnen het kindje een voor- en een familienaam geven en vragen om die in de akte te vermelden.

     
  • Als de zwangerschap geen 180 dagen, maar minstens 140 dagen geduurd heeft, dan kunnen de ouders zelf vragen om een akte op te maken en de geboorte aan te geven. De ouders kunnen het kindje een voornaam geven en vragen om die in de akte te vermelden.

     

Een doodgeboren kindje heeft geen rechtspersoonlijkheid en wordt niet geregistreerd in het rijksregister.

Toch heb je als ouder van een doodgeboren kindje sommige rechten, zoals:

Wordt er een geboorteakte opgemaakt voor een doodgeboren kindje?
Lien

Lees meer...